Pastoral people and land conflicts 2: Sami reindeer herding

EN: Sámi reindeer pastoralism has a bad reputation in Norway. It is often claimed that there are too many reindeer leading to land-use conflicts, overgrazing, poor productivity and poor animal welfare. We show how these ideas are based on myths rather than empirical facts.


NO: Samisk reindrift har et dårlig rykte i Norge. Det har lenge blitt hevdet at det er for mange rein i Finnmark, og at dette fører til arealkonflikter og går ut over både lavmattene på vidda, produktiviteten i næringen samt dyrevelferden. Dette møtet vil avdekke hvordan de vanligste forestillingene om samisk reindrift er myter med lite forankring i virkeligheten. I motsetning til bildet som skapes av mediene, politikere og statsforvaltningen, er den tradisjonsbaserte reindriften en økologisk bærekraftig aktivitet. Næringen trues imidlertid av feilvurderinger i statens reindriftsforvaltning og av gruvedrift og andre arealinngrep. Det er derfor grunn til å legge om til en reindriftsforvaltning der utøvernes egne tradisjonsbaserte kunnskap tas på alvor. På møtet vil hovedkonklusjonene fra boken “Samisk reindrift, norske myter” blir presentert av bokens tre redaktører og maasaien Alois Morindat vil kommentere og bidra med et komparativt perspektiv fra Tanzania.

Arrangører: Noragric, NMBU; Samisk høgskole; POLLEN-Norway (Political Ecology Network), Utviklingsstudier-HiOA

 Friday October 28, 2016 12:00 – 13:30
Lavvu Youngstorget

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s