Pastoral people and land conflicts in Tanzania

EN:  Pastoralists in Africa are experiencing increasing encroachment on traditional pastures and land-use conflicts. In Tanzania, the media often report that Maasai and Datoga pastoralists practice outdated ways of living, which are contrasted modernisation and environmental conservation. The meeting will show how conflicts instead can be understood as results of mistaken interpretations of pastoral ways of life in combination with economic interests of utilizing pasture land for other purposes such as conservation, tourism or agriculture.

NO: Gjeterfolk i Afrika har de senere årene opplevd stadig større problemer med å fortsette å utnytte arealene til matproduksjon på tradisjonelle og bærekraftige måter. Dette gjelder blant annet maasaier og datogaer i Tanzania. Landets medier har ofte innslag om alvorlige konflikter der gjeterfolk er involvert, og der journalister og myndigheter fremstiller problemene som et resultat av at gjeterne har en utdatert levemåte og står i veien for utvikling og naturvern. Møtet vil belyse hvordan problemene heller bør ses i sammenheng med en manglende forståelse av vilkårene til gjeterfolkene kombinert med økonomiske interesser i å utnytte beiteland til andre formål som naturvern, turisme eller jordbruk.

I første halvdel av møtet vil hovedinnleder Alais Morindat holde sin presentasjon. Deretter vil deltakerne i et panel kommentere på hovedinnledningen, og til slutt vil salen slippe til med spørsmål og kommentarer.

Arrangør: Utviklingsstudier-HiOA, Linjeforeningen ved Utviklingsstudier-HiOA, POLLEN-Norway (Political Ecology Network).


Speakers

Alais Morindat

Foundation for Civil Society

Friday October 28, 2016 10:30 – 11:30
Lavvu Youngstorget

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s